Helle Scheele​

​AUT.CAND.PSYCH  |  ​Specialist i børnepsykologi / klinisk psykologi​

Min baggrund for at arbejde i institutionspsykologen.dk bygger på en bred erfaring både fra før og efter min psykologuddannelse med at arbejde indenfor feltet. Jeg blev cand. psych. fra Københavns Universitet i 1997. I 2002 blev jeg autoriseret og i 2008 blev jeg specialist i børnepsykologi / klinisk psykologi.

Under psykologistudiet arbejdede jeg dels på Børnepsykiatrisk afdeling Bispebjerg, dels som vikar i en fritidsklub for unge, dels som støttepædagog i en vuggestue. Jeg har været ansat som familiepsykolog i Høje Taastrup Kommune, som psykolog i en specialbørnehave for børn med tale- og sprogvanskeligheder (Falkonergården på Frederiksberg), som psykolog på Baunegård Behandlingshjem (en døgninstitution og skole for børn og unge med autisme), som PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) psykolog i Herlev og som psykologisk konsulent for selvejende daginstitutioner både i Børneringen, Gentofte Børnevenner og Frie Børnehaver. Sideløbende hermed har jeg siden 2006 haft min egen praksis.

Som det fremgår af nedenstående er jeg interesseret i mange sider af psykologien og mange metoder. Gennem medlemsskaberne af diverse psykologiske selskaber og andre faglige sammenhænge deltager jeg i mange kurser om året for løbende at vedligeholde og videreudvikle min faglighed. I mit arbejde med klienter er mit fokus altid på ressourcerne - ikke på begrænsningerne, og på fremtiden mere end på fortiden. Min erfaring er, at arbejdet med vanskelige problemstillinger fremmes gennem metoder, der er legende og kreative.

​Jeg er medlem af følgende selskaber under Dansk Psykolog Forening:

 • Børne- og Familiepsykologisk Selskab
 • Psykologfagligt Selskab for Autisme
 • Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer
 • Psykologfagligt Selskab for Klinisk Hypnose

​​

I en årrække har jeg også været medlem af:

 • Dansk Psykolog Forenings Selskab for Børneneuropsykologi
 • Selskab for Psykotraumatologi
 • Organisationspsykologisk Selskab i Dansk Psykologforening

 • Dansk Selskab for Psykodrama og Aktionsterapi

 • Traumeheling ApS

​​

Andre medlemskaber:

 • Dansk Selskab for Børnepsykiatri og Klinisk Børnepsykologi med tilknyttede faggrupper (BØPS)
 • Et fagligt netværk af psykologer, der alle arbejder med gennemgribende udviklingsforstyrrelser

​​

Sprog; Jeg taler engelsk, tysk, fransk og lidt spansk og jeg forstår norsk og svensk

samtykke  Hent sam​tykkeerklæring

Hent printvenlig samtykkeerklæring.

Hent samtykkeerklæring

klumme-ikon  Klummer

Læs mine klummer fra "Børns hverdag".

Læs klummer her

Helle Scheele​

Se Helles profil​

Telefon: 24 48 69 62​​​

​CVR: 30001478

Læs cookiedeklaration